Hmm...

Dec. 3rd, 2008 07:32 pm
johan: (Default)
[personal profile] johan
In 2008, jophan resolves to...
Be nicer to redneck_penguin.
Pay for my carl barks on time.
Overcome my secret fear of fanzines.
Give up sf cons.
Connect with my inner rune stones.
Lose ten dialects by March.


Get your own New Year's Resolutions:

Date: 2008-12-03 06:34 pm (UTC)
From: [identity profile] darnia.livejournal.com
Gafierar du???

Date: 2008-12-03 06:37 pm (UTC)
From: [identity profile] jophan.livejournal.com
Ja, jag skippar kongresser och hoppar över till runstensfandom. Fast jag kommer ju ge ut fanzines.

Date: 2008-12-03 07:38 pm (UTC)
From: [identity profile] thette.livejournal.com
Jag antar att det är ganska ordentligt jobbigt att ge ut fanzines i runstensfandom.

Date: 2008-12-03 07:44 pm (UTC)
From: [identity profile] jophan.livejournal.com
Jag har ju inte börjat än, men jag tror det med. Jag ska se om det funkar med karbonfanzines.

Date: 2008-12-03 08:30 pm (UTC)
kjn: (Default)
From: [personal profile] kjn
Men i vilken dialekt hade du tänkt skriva dem?

Date: 2008-12-03 08:38 pm (UTC)
From: [identity profile] jophan.livejournal.com
Ja, det är också en knepig bit, för efter mars kommer jag tala (skriva) ett negativt antal dialekter. Men det ska nog ordna sig, jag får väl lägga mig till med en ny. Det är ju inte heller säkert att jag kommer att lyckas hålla det där löftet.

Date: 2008-12-03 09:14 pm (UTC)
From: [identity profile] jlms.livejournal.com
I think you should keep #2.

Date: 2008-12-04 10:30 am (UTC)
From: [identity profile] clothsprogs.livejournal.com
Your list made me laugh... numbers three and four, specifically.

Teddy

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9 101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 06:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios